o nejrychlejší školu na Hlučínsku

Ludgeřovická stíhačka

18.6.2024

Ludgeřovická stíhačka je běžecký štafetový závod pro děti Základních škol. Soutěží mezi sebou vždy stejné třídy různých základních škol. Třída postaví družstvo o třech běžcích, kde každý z nich běží jeden úsek – tedy 460 m (1. stupeň) nebo 920 m (2. stupeň). Celkem se běží 9 závodů (1.-9. třída).

medaile pro vítěze
  • V každém závodě vyhodnocujeme vždy první tři třídy
  • V každém závodě se zároveň vyhlásí 3 nejrychlějíší běžci
  • Nejlepší škola získá putovní pohár (viz. níže pravidla)


Pravidla pro vyhodnocení „Nejrychlejší školy“ se ziskem putovního poháru

1) Třídy jednotlivých škol dostanou počet bodů dle pořadí v jakém doběhnou jejich štafetová družstva. První dostane bod, druhý dva, třetí tři atd. až dle počtu celkem zapojených tříd (tj. pokud bude 8 družstev tak poslední získá 8 bodů). 

2) Celkem proběhne 9 závodů, které budou bodovány dle bodu 1) 

3) Vítězem je škola s nejmenším počtem bodů 

4) Pro hodnocení dle bodu 3) se bere v potaz 5 nejlepších umístění štafet

5) Minimální počet zúčastněných tříd dané školy pro soutěž o putovní pohár je 5

6) V případě stejného počtu bodů vítězí škola, která má větší počet tříd na 1. místěžáci 1. stupeň běží 1 kolo – žáci 2. stupeň běží 2 kola