Kam s ním?

Parkování v době závodu

  • Parkování na louce přímo v místě startu závodu jako v minulých letech nebude k dispozici, a to z důvodu konání akce Den válečných veteránů. Náhradní velkokapacitní parkoviště je na kynologyckém cvičišti (ulice Výjezdní) cca 370 m od startu.
parkování kynologické cvičiště
  • Další místa budou v areálu Selský dvůr (cca 20 aut) – 163m od startu
  • Další možné místa jsou před areálem firmy Sappex Trade s.r.o. (cca 10 míst)
parkování firma kominictví Kors
  • Parkovat je možné také v přilehlých ulicích při dodržování pravidel silničního provozu (ulice Lipová, Na návsi,…). 

Dodržuj prosím pokyny organizátorů