Kam s ním?

Parkování v době závodu

  • Parkování v místě startu závodu bude záviset na stavu podmáčení přilehlé louky. Zatím to vždy vyšlo a na louce může parkovat 100 aut. Parkování zde bude s jistotou možné na betonových plochách pro cca prvních 20 aut. 
parkování v místě startu závodu
  • Další místa budou v areálu Selský dvůr (cca 20 aut) – 163m od startu
  • Další možné místa jsou před areálem firmy Sappex Trade s.r.o. (cca 10 míst)
parkování firma kominictví Kors
  • Parkovat je možné také v přilehlých ulicích při dodržování pravidel silničního provozu (ulice Lipová, Na návsi,…). 

Dodržuj prosím pokyny organizátorů