Některé věci nemají logiku, přesto jsou potřeba…

— Souhlas se zpracováním osobních údajů  — 

Tímto uděluji Běžeckému klubu Ludgeřovice, z.s., sídlem Nad Tratí 1281/6, Ludgeřovice,  PSČ: 747 14, IČ: 05134692 (dále jen BKL) souhlas

a) se zpracováním mých osobních údajů, a to v rozsahu jméno a příjmení, emailový a telefonní kontakt a rok narození;

b) s pořízením fotografií mé osoby, ať již v podobě hmotné či digitalizované pro účely mé identifikace v průběhu běžeckého závodu a dále za účelem jejich užití pro veškeré propagační materiály, newslettery nebo jiné tiskoviny vydané BKL, jak v tištené podobě, tak v elektronické podobě, např. na webové stránky BKL, sociálních sítích BKL. Souhlasím s tím, že fotografie mohou být změněny, použity jako součást díla souborného nebo mohou být použity pouze jejich části. Souhlasím s použitím fotografií spolu s mými osobními údaji v rozsahu jména a příjmení.

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem mé účasti jako účastníka běžeckého závodu a jeho následného vyhodnocení. Jako poskytovatel osobních údajů, mám právo kdykoliv požádat BKL o jejich vymazání z databáze, a to zasláním žádosti o toto vymazání na email bkludgerovice@seznam.cz. Této žádosti musí být vyhověno.

V případě Vašeho nesouhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů, nebude moci BKL administrovat Vaši účast na závodě.

Martin Popek, předseda klubu BK Ludgeřovice