Kam s ním?

— Parkování v době závodu —

  1. Parkování v místě startu závodu bude oproti předchozím rokům omezené z důvodu velkého podmáčení přilehlé louky. Parkování bude možné na betonových plochách pro cca prvních 20 aut. 

2.       Další místa budou v areálu Selský dvůr (cca 20 aut) - 163m od startu

vjezd do dvora
vjezd do dvora
3. Další možné místa jsou před areálem firmy Sappex Trade s.r.o. (cca 10 míst)


4. Největší parkovací plocha je areál firmy kominictví Kors (50 míst)

vjezd bránou
vjezd bránou

5. Parkovat je možné také v přilehlých ulicích při dodržování pravidel silničního provozu (ulice Lipová, Na návsi,...). 


Dodržuj prosím pokyny organizátorů