Nejrychlejší může být jen jeden. Nebo jedna?

— Běžecká liga BKL o pohár předsedy —

Běháme za sebe a pro sebe. Běžeckým kořením jsou však závody, kde můžeme soutěžit nejen sami se sebou, ale i s ostatními. A to nejen s "cizími", ale také vzájemně mezi sebou v rámci běžeckého klubu Ludgeřovice. Jak zajistit spravedlnost s ohledem na různý věk či pohlaví? Jak zohlednit náročnost jednoho závodu oproti jinému či to, že každý si vybírá typově různé závody? Sestavil jsem pravidla (viz. níže), která by výše uvedené měla zohledňovat. Pojďme to zkusit!


2021


Aktuální stav k 24.4.2021 - poslední závod charitativní běh v Hlučíně

Bo pořádek musí být!

— Pravidla Ligy BKL —


 1. Účast v soutěži je vyhrazena členům BKL, kteří mají uhrazený roční příspěvek a odběhnou v daném roce alespoň jeden závod v barvách BKL.

 2. Za každý dokončený závod bude běžci přiřazen určitý počet bodů. Maximem je 100 pro první místo v závodě. Pokud závodník doběhne např. na 21. místě z 125 startujících, dostane 83,2 bodu (100 - (21*100/125)).
 3. Pořadí v závodě se bere jako pořadí v kategorii dle věku a pohlaví. Pokud není kategorie dle věku, zohledňuje se kategorie dle pohlaví. Pokud není v závodě ani kategorie dle pohlaví, bere se v potaz absolutní umístění.

 4. Pokud není kategorie dle pohlaví, bude výsledné číslo dle bodu 2 vynásobeno faktorem 1,1 pro ženy. Pokud není kategorie dle věku, bude navíc všem ve věku 40-49 vynásobeno číslo dle bodu 2 faktorem 1,1; pro věk 50-59 faktorem 1,2 a pro věk 60 a výše faktorem 1,3
 5. Každý další závod se vyhodnotí dle bodu 2. Celkové umístění pod dvou a více závodech se poté určí jako aritmetický průměr.

 6. V rámci kalendářního roku se vyhodnocují 4 dílčí vítězství za zimní část (1.1.-31.3.), jarní část (1.4.-30.6.), letní část (1.7.-30.9.) a podzimní část (1.10.-31.12.).
 7. Vítězem dílčí kategorie je závodník, který má za danou část nejvyšší průměr dle bodu 5.

 8. Absolutním vítězem roku se stane závodník, který má v součtu nejlepší umístění. Pokud závodník skončí např. 2x první, jednou druhý a jednou třetí, má pro roční hodnocení 7 bodů (1+1+2+3). Kdo bude mít nejnižší číslo je vítězem. Vyhodnocují se tři místa. Při stejném počtu bodů bude lepší ten, kdo má nejlepší průměr všech vyřazených závodů dle bodu 10 za celý rok. Při stejném počtu, vítězí starší účastník.
 9. Ročního vyhodnocení se může účastnit i běžec, který se neúčastnil jedné či více částí. Za tohle období mu bude přiřazeno místo posledního závodníka v dané části.

 10. Závodník, který v dané části odběhne 4-8 závodů bude mít z průměru dle bodu 5 vyřazen nejhorší závod. Kdo odběhne 9-12 bude mít vyřazeny 2 nejhorší závody, kdo odběhne 13-16 bude mít vyřazeny tři závody a kdo 17 a více bude mít vyřazeny 4 nejhorší závody.
 11. Každý počet bodů dle bodu 2 za závod bude zohledněn koeficientem dle délky závodu. Pro běhy od 0-6,99 km se výsledné číslo vynásobí faktorem 0,95, pro závody 7-19,99 km se násobí faktorem 1, pro závody 20-39,99 se násobí faktorem 1,05 a pro 40 a více km se použije faktor 1,1
 12. Započteny budou závody, jejichž výsledky budou odeslány správci webu BKL. Odpovědnost za zaslání výsledku má nejrychlejší závodník v daném závodě.